Katraan sisäiset jalostustavoitteemme:

Emo-ominaisuudet

 1. Sikiävyys, aikuisten uuhien sikiävyys 2,0 keinoina karsinta ja pässivalinnat
 2. Ympärivuotisuus, uuhet pystyvät tiinehtymään heinäkuun alusta huhtikuun loppuun
 3. Huolehtiminen ja synnytys, emo hoitaa karitsansa itse, jalostuksessa suositaan omatoimisia emoja
 4. Maidontuotanto,Karitsoiden kasvua seurataan kuuden viikon punnituksilla. Emät karsitaan ja valinta näiden tulosten perusteella.
 5. Utarerakenne, kiinnitetään jalostuksessa erityishuomio utareen maavaraan, kiinnityksiin, vedinten kokoon ja asentoon
 6. Kestävyys, pyritään pitkäikäisiin tuottaviin emoihin, tavoitteena 5-6 karitsointia/emo


Kasvukyky

 1. Valinnassa suositaan nopeakasvuisia yksilöitä tuotos seurannan kasvuindeksiin perustuen.

Lihakkuus

 1. Dorsetille ominainen pitkä ja pyöreä rakenne säilytetään.Lihaksikkuutta ja rasvoittumista seurataan ultraäänimittauksilla ja jalostetaan valinnalla ja karsinnalla.


Rakenne

 1. Jalostukseen valittavat eläimet rakenne-arvostellaan ja niiden tulee täyttää dorsetille ominaiset piirteet. Kiinnitetään erityistä huomiota käyttöominaisuuksiin, jalat, purenta ja kivekset


Eläinaineksen kehittämisessä apuna:

 1. Keinosiemennys
 2. Tuotannontarkkailu
 3. Punnitukset
 4. Rakennemittaukset
 5. Ultra-äänimittaukset


Vuosittainen jalostusuudistus katraassa on vähintään 15 prosenttia.Edellinen sivu: Dorset linjat Suomessa
Seuraava sivu: Koirat